Skip to main content

Bird Photography

Some of my favourite pictures.

Raptors

Rovfåglar

Passerines

Tättingar

Seabirds, Gulls & Terns

Sjöfåglar, måsar & tärnor

Storks, cranes & herons

Storkar, tranor & hägrar

Rails

Rallar

Galliformes

Hönsfåglar

Owls

Ugglor

Kingfishers

Kungsfiskare

Ducks, Geese, Swans & Loons

Andfåglar, gäss, svanar & lommar